INAMA Z’ABAJYANAMA KU BUZIMA BWIZA BWO MU MUTWE

Muribi bihe tugomba kuguma murugo kugirango twirinde kandi  turinde abandi # COVID-19 , abantu bashobora kugira ibyiyumviro binyuranye kubera ibi bihe turimo , bigatuma dushobora no kwibuka  ibindi bihe bigoye twaba twaranyuzemo. Ibyo byiyumviro bishobora kurangwa no guhangayika , umujinya , ubwoba , umubabaro , kubura icyo ukora , akenshi bishobora gutuma bamwe bafata ibiyonyabwenge , cg bigakurura amakimbirane kubera imyifatire yabamwe.  Ibyo byose n’ibintu bishoboka kandi bisanzwe mumibereho n’imibanire y’abantu cyane mubihe nk’ibi bidasanzwe.

Dore bimwe mubyabafasha kugira ubuzima bwiza mu mitekerereze ya muntu:

 

  • Shaka amakuru yizewe kuri Korona virusi /COVID-19 (Ministeri y’Ubuzima iyatangaza henshi  kandi kenshi – Radio , imbuga nkoranya mbaga)., kugirango ayo makuru agufashe kwirinda , kurinda abandi no gusobanurira abatayizi neza cyane nk’abana, irinde ibihuha n’andi makuru yose adafite akamaro, aca igikuba , atizewe.
  • Buri wese ashobora gukora gahunda kugiti cye ndetse n’umurwango wose ikubiyemo ibikorwa by’umunsi ;
  • Ntiwibagirwe gufatanya n’abana mugukora iyo gahunda yo murugo harimo niyabo mwumvikanyeho kandi ikubahirizwa , harimo no gukoresha neza umutungo w’urugo/umuryango, gusaranganya ibyo mufite , nibindi…
  • Gukomeza cg Gushyiraho igihe cyo gukora ibintu binyuranye kandi bikubahirizwe; Urugero: igihe cyo kubyuka, gukaraba, gukora akazi kanyuranye, gukora siporo , kureba telrvisiyo,  igihe cyo kuryama, n’ibindi..…
  • Kuguma kuvugana hagati yabari murugo bose ndetse nabo mutarikumwe by’umwihariko abari bonyine munzu (Inshuti ,abana bacu, ababyeyi, abavandimwe, abo mukorana, abaturanyi ….) kuganira kuri telefoni, email, whatsapp, video ….., muganire uko buri wese yiyumva , ubabaze uko bameze nawe ubabwire uko umeze.
  • Kwibuka burigihe gukoresha imvugo idahutaza/idasesereza bagenzi bawe murikumwe murugo , birinda amakimbirane kandi bigatanga umutekano mu muntu.
  • Gushyira imbaraga  mugukora ibyo umuntu akunda kandi byose bikorewe murugo: Imikino ngorora mubiri kandi iruhura n’ubwonko , gusoma ibitabo, kuririmba , kubyina, gusakuza, igisoro, amakarita, kudoda, guteka, gukora isuku, kureba filme,amakuru….)ariko byose bikagira igihe bikorerwa n’ababa mu rugo.
  • Andika ibiguhangayikishije byose muri agenda/mugakayi kawe, kimwe ku kindi , wihe n’umwanya wokubitekerezaho buri munsi ku isaha yabugenewe. Abana  ubahe isaha yo kubabaza uko bameze no kubatega amatwi .
  • Gushaka umwanya wo gusuzuma uko gahunda mwihaye ishyirwa mu bikorwa , utayubahiriza  akibutswa ko atari byiza .

 

Muri byose mukibuka kwirinda no kurinda abandi , mukurikiza amabwiriza ya Ministeri y’Ubuzima idukangurira buri munsi, ndetse n’izindi nzego z’ubuyobozi zikwegereye.

Ukeneye ibindi bisobanuro kuriyi nyandiko n’Ubujyanama bw’umwuga , wahamagara kuri telephone itishyurwa : 0788381542. Murakoze!

#GumaMurugo – #MubuzimaBwiza

 

 

Leave a reply

ARCT- Ruhuka is National Organization of professional Trauma Counselors.

Contact

City of Kigali Gasabo district, Kimironko sector, Kibagabaga cell, Gasharu village, KG 321st

© Copyright 2021 ARCT Ruhuka